Antológia

Antológia (második bővített, javított kiadás)

A 2013-as találkozón megismert tanulmánykötetünket kiegészítjük válogatott írásaitokkal és újból megjelentetjük két nyelven.  A jelen kötet így kétszeresére bővülne és szándékunk szerint fele-fele arányban tartalmazna szakmai írásokat és szubjektív beszámolókat. Az így létrejövő kiadvány szintén lehetőséget biztosít majd arra, hogy az érdeklődőkkel megismertessük a Kultúrák Közötti Kommunikáció Találkozó hangulatát, lényegét.

A következő találkozó Antológiájába tehát írásokat várunk fél-2 ív terjedelemben (10-40 oldal)

Lehetséges témák:

  • pedagógia
  • pszichológia
  • szociológia
  • klinikum
  • kisebbségek
  • vallások
  • szubjektív élménybeszámolók a személyközpontú megközelítésről
  • szubjektív élménybeszámolók csoportélményről

A szövegeket két nyelven: angolul és magyarul várjuk szerzőinktől. Igény esetén angol nyelvi lektorálást biztosítunk. 

Az írások formai követelményéről szóló dokumentum letölthető ITT

  • A tervezett témáról két bekezdéses szinopszist várunk április 15-ig
  • Az írások végleges leadásána határideje 2015. április 30.

Beküldési cím: komjativiktoria@gmail.com

 

 

Kultúrák Közötti Kommunikáció Antológia 2013

Ára: 2000 Ft - MEGRENDELEM

Értjük-e egymást? - Klein Sándor előszava 

 
Meglepődve tapasztaltam e kötet írásait olvasva, hogy nem csak a kötet címe „Kultúrák közötti kommunikáció”, de az írások zöme valóban különböző kultúrák találkozásával, összehasonlításával foglalkozik. 
 
Héjj Andreas színes írása az „idegenektől való idegenkedés” jelenségét járja körül és a neveléspszichológia felelősségét és lehetőségeit hangsúlyozza a különböző kultúrák békés együttélésének lehetővé tételében. 
 
Lendvai Lilla izgalmas és aktuális kérdése egy szélsőjobboldali megmozduláson megjelenő „kulturális szimbólumok kapcsán”: „Meddig tart a szólásszabadság és hol kezdődik a gyűlöletbeszéd?”
 
Novák Julianna „egy dúla nézőpontjából” vizsgálja a mai magyar szüléskultúrát: „hogyan lett a természetesből alternatív, és hogyan lehet újra természetes?” (mottójában szeretettel és tisztelettel üdvözölve a mai napon is házi őrizetben lévő Geréb Ágit, a háborítatlan szülés nemzetközileg elismert szaktekintélyét). 
 
Bódi Virág a magyar és spanyol egyetemisták homoszexualitás iránti attitűdjét összehasonlítva megállapítja, hogy „a Spanyolországban hatályos liberális törvények a társadalom elfogadóbb attitűdjét tükrözik” .
 
Bak Rita szocioterápiás csoportokat vezetett pszichiátriai ellátás keretében, és úgy tapasztalta, hogy a résztvevők „a csoport végén jobban tisztában voltak saját érzéseikkel, nagyobb rálátásuk lett a bennük zajló folyamatokra” .
 
Klein Izabella komplex művészetterápiás csoportokat vezetett menekülteknek, és izgalmas tapasztalatokra tett szert.
 
Két pedagógiai írással zárul kötetünk. Páll Gábor az angliai Summerhill és egy kevésbé ismert „kísérlet”, az amerikai Homer Lane „Little Commonwealth” kapcsán ír „a diákok álmá”-ról, a demokratikus iskoláról.
 
Klein Sándor egy Farkas Katalinnal 30 évvel ezelőtt közösen írt dolgozatát porolta le, amely arról szól, hogy a humanisztikus tanárképzés célját szem előtt tartó „szegedi kísérlet” során, Carl Rogers hasonló próbálkozásait figyelembe véve hogyan próbálták a pszichológia vizsgát az önálló, felelősségteljes tanulás szolgálatába állítani. 
 
Kultúrák Közötti Kommunikáció elnevezésű összejövetel (melynek kísérőanyaga ez a szöveggyűjtemény) – harmincéves hagyományainak megfelelően – elsősorban a spontán beszélgetés terepe: arra készülünk, hogy nagycsoportban és kiscsoportban („encounter csoportokban”) kifejezhessük, amit ott és akkor gondolunk és érzünk, meghallgassuk és megértsük, mi foglalkoztatja a többieket – kapcsolatba kerüljünk egymással.
 
Ezek az írások elsősorban a tematikus ülések gondolatébresztői lehetnek, de biztos vagyok benne, hogy szó lesz róluk az encounter-csoportokban is. Azt remélem, hogy ez a pécsi találkozó – a korábbiakhoz hasonlóan – sokáig fog élni a résztvevőkben: az ott szerzett pozitív energia sokáig segíteni fog bennünket abban, hogy még tartalmasabb életet éljünk.
 
De egy könyv valahogy szembetűnőbben maradandó. Ha Te, kedves olvasó, aki ott voltál az összejövetelen, kezedben tartva ezt a könyvet felidézed akkori élményeidet, és Te, kedves olvasó, aki nem voltál ott, úgy érzed, hogy jó lett volna ott lenni, akkor ez a kötet elérte célját, és 2015-ben a következő Kultúrák Közötti Kommunikáció összejövetelen mindnyájan találkozunk.
2013 Július 8. 

 

Kultúrák Közötti Kommunikáció Antológia - 2009

Ára: 1500 Ft - MEGRENDELEM

Egy életem, egy halálom… - Klein Sándor előszava
 
Az olvasó „szöveggyűjteményt” tart a kezében, a szó szoros értelmében: olyan szövegek gyűjteményét, amelyeket szerzőik a 2009-es szegedi „Kultúrák Közötti Kommunikáció” című személyközpontú találkozó alkalmából készítettek, vagy elevenítettek fel, abból a célból, hogy a tematikus üléseken folyó beszélgetés, vita tartalmasabb, célratörőbb lehessen. A gyűjtemény ezért némileg esetleges és egyenetlen színvonalú, de talán éppen ily módon tükrözi a személyközpontú megközelítés hazai helyzetének valóságát. (A kötet végén található két angol nyelvű dolgozat betekintést enged abba, hogy mivel foglalkoznak az irányzat külföldi képviselői). 
 
Az írások az élet és a halál lényeges kérdéseit érintik. Minthogy az összejövetel sok résztvevője pedagógus, így szinte természetes, hogy a tanulóközpontú iskola szükségessége, lehetőségei megfelelő súllyal szerepelnek a kötetben. De a kötet tematikája átfogja a „szülés-születés misztériuma” és „az élet nagyon értékes utolsó pillanatai” között feszülő gazdag sokszínűséget – a szeretet és igazság kérdését, a konfliktusok megoldásának lehetőségeit… stb. –, bizonyítva, hogy a személyközpontú megközelítésnek van mondanivalója mindazoknak, akik komolyan veszik a mondókát: 
„Egy életem, egy halálom, boldogságom megtalálom.”
 
Klein Sándor
 
Az antológiában megjelent írások:
 
Buda Béla: Empátia – a beleélés lélektana
Farkas Olga: A pedagógia tanításának műhelyéből
Istvánffy Zita: „Szagvak vagyok” Esetismertetés egy személyközpontú terápiáról
Jónai Éva Hava: Interjú Zsiráfnyelven – erőszakmentes kommunikáció
Klein Sándor: Az iskola az otthonunk
Kokas Klára: Balzsamos hangok – gyilkos zörejek 
Novák Gábor – Jónai Hava: Erőszakmentes kommunikáció
Novák Julianna: Találkozásaim a személyközpontú szemlélettel
Singer Magdolna: Cselekvő csend – meghallgatás által a gyógyíthatatlan betegek mellett
Simonfalvi László: Az öngyilkos embrió – gondolatok a demokráciáról egy konferencia ürügyén
Winkler Márta: A személyközpontú matematikatanulás
Ian Fallows: Sex, lies, relationships and the person-centered approach
Sonja Kabicher - Renate Motsching-Pitrik: In how far does the Person-Centered Approach offer a Baseline for Developing the Disciplines of the Learning Organisation?