Személyközpontú Szakmai Napok - "Mini CCC" Pécs, 2014.

Személyközpontú Szakmai Napok  - "Mini CCC"
Pécs,  2014. július 11-13
 
 
 
 
 
 
 
Köszönjük, hogy eljöttetek!
Találkozzunk jövőre is!
 
 
 
 
 
Magyarországon a kétévente (minden páratlan évben) megrendezésre kerülő Kultúrák Közötti Kommunikáció Találkozó hagyománnyá, mozgalommá erősödött.
Az egyhetes rendezvény igazi, mély személyes élmények átélésére ad alkalmat. Az idén megrendezésre kerülő Személyközpontú Szakmai Napok lehetőséget biztosít arra, hogy
 
• erősítse a hazai személyközpontú mozgalmat
• erősítse az élmény folytonosságát azokban, akik rendszeresen részt vesznek a CCC találkozókon
• lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődők egy rövidebb rendezvény keretében kapjanak bepillantást egy encounter csoport működésébe, szellemiségébe
• lehetőséget biztosít szakmai kérdések megvitatására, szakmai tapasztalatok megosztására
 
Az előzmények
 
Carl Rogers és a magyar személyközpontú mozgalom
 
Carl Ransom Rogers  (1902-1987)  a 20. század egyik legnagyobb pszichológusa volt. Munkássága máig ösztönző hatással van a tanácsadók, pszichoterapeuták, pedagógusok, orvosok, vezetők munkájára. Az általa útjára indított személyközpontú megközelítés világszerte ismert szemlélet, melyet az élet legkülönbözőbb területein alkalmaznak. Carl R. Rogers Úttörő kutatásaiért 1956-ban megkapta az Amerikai Pszichológia Társaság Award for Distinguished Scientific Contributions nevű elismerését. Élete vége felé Nobel-békedíjra jelölték a dél-afrikai és észak-írországi belső konfliktusok terén végzett munkájáért.
 
Rogers munkássága második felében nagy érdeklődést kiváltó nagycsoportokat tartott a Föld különböző pontjain, nemzeti és nemzetiségi konfliktusok helyszínein, Észak-Írországban, Dél-Afrikában. 1984-ben és 1986-ban munkatársaival Magyarországon járt. A rendszerváltás előtt rendkívüli esemény volt az elismert amerikai pszichológus és az általa képviselt személyközpontú szemlélet megjelenése. A rendezvényen több száz pszichológus, pedagógus, tudós, egyetemista, segítő foglalkozású és érdeklődő vett részt. 2009-ben a találkozó 25 éves évfordulója alkalmából hasonló címmel újra megrendezésre került a személyközpontú találkozó, ahol a résztvevők kifejezték igényüket, hogy az esemény rendszeressé váljék. 2015 júliusában kerül megrendezésre a hatodik nemzetközi találkozó Magyarországon.
 
 
A találkozóról
 
„Vizsgálatok sora támasztja alá azt a hétköznapi megfigyelést, hogy milyen kevéssé ismerjük önmagunkat és viselkedésünk hatásait. Hogy gyakran félreértjük egymást, az valójában nem csoda: minden ember másfajta tapasztalatokkal, előélettel rendelkezik. Az azonos nyelvet beszélők is más és más érzelmet, jelentést kapcsolnak az egyes szavakhoz. (…) A kommunikáció nehézségei természetszerűleg megsokszorozódnak a különböző nyelvet beszélők, különböző kulturális háttérrel rendelkezők között. A kommunikációs nehézségek legyőzésétől nem kisebb dolog függ, mint egyéni boldogságunk, a csoportok hatékonyabb működése, országok békés egymás mellett élése…” (Részlet az 1984-es esemény meghívójából)
 
A személyközpontú csoport nem csak klinikai terápiás módszer,  hanem hatékony önismereti, személyiségfejlesztő eszköz mindazok számára, akik kritikus életszakaszt élnek meg, nehezen küzdenek meg valamilyen problémával, konfliktussal, vagy egyszerűen mélyebb önismeretre szeretnének szert tenni, tartalmasabb emberi kapcsolatokat szeretnének kialakítani. Hatékony eszköz csapatépítésre, párkapcsolati problémák, családi konfliktusok megoldásának segítésére, önértékelési, önérvényesítési nehézségek leküzdésére.
 
A humanisztikus módszer többek között abban különbözik a másfajta csoportterápiáktól, hogy teljesen non-direktív: senki nem mondja meg, miről legyen szó, nem irányítja a beszélgetést. A minimális kereteken túl (időkeret, titoktartás) nincsenek szabályok, elvárások. A facilitátor nem a klasszikus értelemben vett csoportvezető: nem irányítja a csoportot, hanem igyekszik serkenteni a csoportfolyamatokat, és segíteni a résztvevőket abban, hogy közösen, együttműködve, önerőből érjék el a kitűzött céljaikat. Rogers szerint minden személyben megvan az a veleszületett törekvés, hogy kifejlessze képességeit, és ezáltal fenntartsa és fejlessze önmagát; mindenkiben benne rejlik az a bölcsesség, mely képessé teszi az önmegvalósításra. (Bővebben erről: itt)
 
A facilitátor feladata, hogy segítse a biztonságot adó pszichés légkör kialakítását, ahol fokozatosan nő a kifejezés szabadsága és csökken a védekezés. Ilyen légkörben felszínre kerülnek a résztvevők önmagukkal kapcsolatos és egymás iránti érzései. A kölcsönös bizalom légköre alakul ki a valódi – pozitív és negatív érzések kifejezésének szabadságából. A csoporttagok egyre inkább olyannak fogadják el önmagukat (és a lehetőségeiket) amilyenek valójában. A védekező merevség gátlásától megszabadulva az emberek egyre inkább képessé válnak arra, hogy meghallgassák egymást, tanuljanak egymástól. Az egymásnak adott tökéletesedő visszajelzés segít abban, hogy az emberek megismerjék, milyennek látják őket mások, milyen hatást váltanak ki a többiekből. E nagyobb szabadság és jobb kommunikáció révén új gondolatok, elképzelések bukkannak fel. Az innováció nem fenyegető, hanem kívánatos lehetőséggé válik. A csoporttapasztalatokat a résztvevők felhasználják a csoporton kívüli életükben (a házastársukkal, gyerekeikkel, hallgatóikkal, beosztottjaikkal, sőt, főnökeikkel is)
 
A találkozóknak nincs előre meghatározott napirendjük, a lenti program csupán egy tervezet, melyet a résztvevők együttes kívánsága alapján bármikor megváltoztathatunk. Nincs elnökség, előadó: a részvevők maguk fogják meghatározni, mit és hogyan csináljunk. Lehetőség van kis- és nagycsoportok szervezésére, terápiás ülésekre, nem-verbális kommunikációs gyakorlatokra, a (…) zenélésre, vitára és filmnézésre: mindarra, amiről a résztvevők úgy gondolják, hogy leginkább fejleszti a kommunikációs képességüket.
 
A találkozó egyik fő vezérfonala általában a kiscsoport. A jelentkezők első nap a helyszínen a megadott facilitátorok (vagy facilitátor-párok) csoportjaiba iratkozhatnak fel. A kiscsoportok kb. 10-15 főből állnak. Az első napon megalakult csoportok összetétele a nem változik. Ezekben a csoportokban teljes mértékben az történik, amit a résztvevők szeretnének. Nincs megadott téma, nincsenek keretek, elvárások. Jellemzően intenzív önismereti és társas folyamatok zajlanak. A kiscsoportokról bővebben ld.: Carl Rogers: Találkozások című könyvét.
 
A találkozó másik fő eleme a nagycsoport. Minden nap reggelén az összes résztvevő egy nagy csoportban találkozik 2 órára, és az történik, amit szeretnének: keretek, elvárások nincsenek. A nagycsoportban nem feltétlenül van kijelölt facilitátor – ezt majd a csoport a helyszínen eldönti. A nagycsoport érdekessége, hogy ilyen formában, személyközpontú (nem-)keretek között valószínűleg sehol nem tapasztalható meg, csak egy ilyen találkozón.
 
A témacsoport egy másfél órás szeminárium-szerű esemény, melyre minden nap azonos időben kerül sor. Párhuzamosan több témacsoport is zajlik különböző termekben, ezekre a helyszínen kell feliratkozni. A tém adott esetben lehet gyakorlati (pl. művészetterápia, jóga) jellegű is. Minden résztvevőnek van lehetősége témacsoport tartására.
 
A csoportok működéséről, személyiségfejlődésre gyakorolt hatásáról bővebben Carl Rogers: Találkozások című könyvében olvashatsz.
 
Helyszín: Pécsi Tudományegyetem, FEEK (A 2013-as és 2015-ös CCC-vel azonos helyszín.)
Dátum: 2014. július 11-13. (péntektől vasárnapig)
Szervező: EDGE 2000 Kft 
 

Részvételi díj:
 
Teljes ár: 20 000 Ft
Tanár: 12 000 Ft
Nappali diák: 5 500 Ft
Levelező diák: 12 000 Ft
Nyugdíjas: 5 500 Ft
 
A részvételi díj nem tartalmazza a szállást és az étkezést. Az ebédet és a vacsorát a közeli Laterum Hotelban költhetjük el, a korábbi gyakorlatnak megfelelően a regisztrációkor vásárolt ebédjegyekkel. (Kb. 1000 Ft/menü)
 
 
 
 
 
 
PROGRAM
 
 
Péntek
 
11:00-13:00 Regisztráció, csoportok beosztása, szállás elfoglalása
13:00-14:00 Megnyitó és filmvetítés, ismerkedés
14:00-14:30 Szünet
14:0-16:00 Nagycsoport
16:00-16:30 Szünet
16:30-18:30 Kiscsoport
18:30: vacsora
Közösségi program
 
Szombat
 
9:00-11:00 Nagycsoport
11:00-11:30: szünet
11:30-13:00 Témacsoport
13:00-14:30 Ebéd
14:30-16:00 Előadás és vita a nagy előadóban
16:00-16:30 szünet
16:30-18:30 Kiscsoport
18:30: Vacsora
20:00 – Közösségi program
 
Vasárnap
 
9:00-11:00 Nagycsoport
11:00-11:30: szünet
11:30-13:00 Témacsoport 
13:00-14:30 Ebéd
14:30-16:00 Kiscsoport
16:00-16:30 szünet
16:30-18:00 Búcsú nagycsoport