Kultúrák Közötti Kommunikáció

Nemzetközi Személyközpontú Találkozó

 

2022. augusztus 15-21.

Pécs

 

A CCC gyökerei

„Vizsgálatok sora támasztja alá azt a hétköznapi megfigyelést, hogy milyen kevéssé ismerjük önmagunkat és viselkedésünk hatásait. Hogy gyakran félreértjük egymást, az valójában nem csoda: minden ember másfajta tapasztalatokkal, előélettel rendelkezik. Az azonos nyelvet beszélők is más és más érzelmet, jelentést kapcsolnak az egyes szavakhoz. (…) A kommunikáció nehézségei természetszerűleg megsokszorozódnak a különböző nyelvet beszélők, különböző kulturális háttérrel rendelkezők között. A kommunikációs nehézségek legyőzésétől nem kisebb dolog függ, mint egyéni boldogságunk, a csoportok hatékonyabb működése, országok békés egymás mellett élése.” Carl Rogers

A kiemelkedő amerikai humanisztikus pszichológus, Carl Rogers nevével fémjelzett személyközpontú szemlélet világszerte nagy hatással volt a segítő szakemberekre, a lelki betegek gyógyítására, a pedagógiai gyakorlatra, a hatékony vezetői stílusról vallott elképzelésekre, az orvos-beteg kapcsolatra, és az egyes személyek életére.

1984-ben és 86’-ban Szegeden Carl Rogers és munkatársai közreműködésével átütő erejű egyhetes személyközpontú találkozó zajlott le. 2009-ben, az első találkozó 25. évfordulójának alkalmából rendezett újabb találkozó hagyományteremtőnek bizonyult.

Mi az a személyközpontú csoport?

A hazai és külföldi facilitátorok segítségével megtartandó összejövetel elsősorban tapasztalati tanulásra nyújt lehetőséget. A személyközpontú megközelítésről sok minden megtudható könyvekből, de „elsajátításához” saját élményre van szükség. Kétévente rendkívüli lehetőség kínálkozik ilyen „saját élmény” megszerzésére.

A személyközpontú csoportok sajátossága, hogy a résztvevők – „vezető” helyett a csoportfolyamatokat serkentő (de teljes értékű résztvevőként jelen lévő) facilitátorok segítségével –, minimális keretek mellett, szabadon találkozhatnak: kétségeik, félelmeik, érzéseik fel- és elismerésén, felmutatásán keresztül. Ezek az intenzív csoportélmények alkalmasak arra, hogy közelebb kerüljünk önmagunkhoz és egymáshoz, meglássuk a másikban a hasonlót, de megtanuljunk békében egyet-nem- érteni is. A szabadon kibontakozó kis- és nagycsoportos önismereti élmények mellett a témacsoportokban a társadalmi feszültségek forrására, a segítő foglalkozásúak munkájához kapcsolódó kérdésekre, az egyén útkeresésére vonatkozó témákat dolgozunk fel.

Minden résztvevő jelentkezhet facilitátornak és témacsoport-vezetőknek is.

A facilitátorok

Azok a résztvevők, akik facilitátorként vesznek részt a találkozón, egész héten, minden nap úgy vannak jelen a kiscsoportban és a nagycsoportban, hogy teljes figyelemmel a csoport felé fordulnak, és empátiás, elfogadó, hiteles jelenlétükkel segítik a résztvevők találkozását önmagukkal és egymással.

A kiscsoportok facilitátorai (egy-egy csoportnak egyéni facilitátora vagy facilitátor párja lehet) egyértelműen meghirdetésre kerülnek.

Vigyázzunk magunkra és egymásra!

A személyközpontú kis- és nagycsoportok légkörében való intenzív, tartós jelenlét szinte megváltozott tudatállapotot tud előidézni. A hiteles empátia és elfogadás, amelyet jó esetben átélünk a csoportban, nyitottabbá, érzékenyebbé, sebezhetőbbé tehet minket: csökkenhet a szokásos önvédelmünk, sőt, néha talán önkontrollunk is. A csoport-helyzetből kilépve jó, ha tudatában vagyunk e változásoknak, amik hatnak önmagunkra és a velünk kapcsolatba kerülő társainkra is.

Kiscsoport és nagycsoport

A kiscsoport az egyik legfontosabb találkozási lehetőség. A jelentkezők első nap feliratkoznak valamelyik kiscsoportba. A kiscsoportok 10-15 résztvevőből és 1 vagy 2 facilitátorból állnak. Az első napon megalakult csoportok összetétele a hét folyamán nem változik, rendszerint napi kétszer két órára gyűlnek össze. Ezeknek a csoportoknak nincs megadott témája. Jellemzően intenzív önismereti és társas folyamatok zajlanak.

A találkozó másik fő eleme a nagycsoport. Minden nap reggelén az összes résztvevő találkozik két órára. Itt is az történik, amit a résztvevők szeretnének: nincsnek keretek, elvárások.

(A csoportokról bővebben lásd Carl Rogers: Találkozások című könyvét.)

Célratörő nagycsoport

A hét folyamán egyetlen egyszer úgy gyűlik össze a nagycsoport, hogy az együttlétnek fókusza, előre meghatározott célja van. A többi közös programra jellemző sok-sok verbalizáció közepette ez az alkalom rendszerint nem a kimondott érzésekről, gondolatokról szól. Az évek során rajzoltunk már krétával mandalát, festettünk óriási vászonra, hoztunk létre térbeli installációt fonalakból és testünkből vagy szólaltattunk meg különös, szabadon indázó dallamokat. A célratörő nagycsoport témáját a szervezők nem árulják el előre.

A szervező csapat

Végzettségemet tekintve pszichológus vagyok és jogász, és közgazdász. Tizenhat éves korom óta számtalan CCC csoporton voltam résztvevő és facilitátor. Feleségemmel és három fiammal élünk együtt. Szenvedélyem a techno, az irodalom és a kapcsolatok.

Klein Balázs

2009 óta vagyok a CCC szervezője és elkötelezett híve. Szabadidőmben sokat birkózom önmagammal. Ez a találkozó nagyszerű lehetőség erre: fantasztikus emberek között végezhetek kőkemény önismereti munkát. Együtt sírunk, együtt nevetünk és az, hogy ehhez szervezőként hátteret biztosíthatok, öröm és megtiszteltetés.

 

Klein Dávid

Negyven évvel ezelőtt részt vettem egy hároméves személyközpontú képzésen, amely nagy hatással volt az életemre. 1984-ben és 1986-ban sikerült Magyarországra hívnom Carl Rogers-t és munkatársait. Ezek volak az első hazai Kultúrák Közötti Kommunikáció találkozók, ezeknek a találkozóknak a szellemét elevenítjük fel 2009 óta nyaranként. Hiszek abban, hogy a hitelesség, az elfogadás és a megértés attitűdjét “létezési módként” megvalósító szülők, tanárok, vezetők jobbá tették az életet azáltal, hogy bevitték a személyközpontú megközelítést a családba, az iskolába, a munkahelyre.

Klein Sándor

KÖSZÖNTŐK

Tisztelt Résztvevők, Kollégák, Barátaink!

A 21. század felsőoktatási intézményeinek kiemelt feladata, hogy működési területük társadalmi, kulturális, gazdasági fejlődését elősegítse, képzési, továbbképzési, kulturális, tudományos centrumként működjenek, szerepet vállaljon a térségi kohézió erősítésében, és a társadalmi kihívásoknak eleget téve folyamatosan fejlesszék képzési portfóliójukat, és korszerű válaszokat, Piacképes és jól hasznosítható tudást adjanak az adott térség társadalmi, gazdasági kihívásaira.

A szekszárdi székhellyel és pécsi képzési központtal a Pécsi Tudományegyetem részeként működő Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (KPVK) meghatározó regionális szerepköre mellett kiemelt feladatot vállal Tolna és Baranya megyék társadalmi, gazdasági felzárkóztatásában, a térség kulturális fejlesztésében és a fiatalok helyben tartásában. A térség kulturális fejlesztésének megvalósítása, valamint a kar helyi kulturális beágyazottságának fokozása érdekében a KPVK az elmúlt időszakban több területen is megkezdte a munkát: ezek a tevékenységek egyúttal kijelölik azokat a stratégiai irányokat is, amelyek a legfontosabb kulturális prioritásokat jelentik az előttünk álló időszakban.

A KPVK a kultúra területén történő szerepvállalás jegyében, immár hagyományként, 2022-ben tizenkettedik alkalommal biztosít helyszínt a Kultúrák Közötti Kommunikáció Találkozónak. Az elmúlt több, mint három évtized nagysikerű rendezvényeit a nemzetköziség, a többnyelvűség, a kisés nagycsoportokban kialakuló szabad interakció, a tematikus csoportok gazdag témavilága, a hosszú távú személyes és szakmai kapcsolatok kialakulása jellemzi, amelynek sikeréhez a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara Pécsi Képzési Központjában modern és családias oktatási környezet biztosításával kíván hozzájárulni.

Hasznos és tartalmas időtöltést, feltöltődést, jó eszmecseréket és tanulást kívánok a minden kedves résztvevőnek és a szervezőknek pedig gratulálok, hogy ebben az évben is, időt és energiát nem sajnálva, megszervezték a találkozót.

Dr. Zádori Iván

dékánhelyettes, Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

2008-ban édesapám, Klein Sándor, megkért, hogy segítsek neki megszervezni az első „újkori” CCC-t. A történelmi jelentőségű 1984-es Kultúrák Közötti Kommunikáció Nemzetközi Találkozó negyedszázados évfordulója közeledett. Én azzal a feltétellel mondtam igent, ha nem kerekedik belőle nosztalgia buli. Ha valami újat, eredetit, igazit tudunk alkotni, akkor hajrá!

 

Fogalmam sem volt, hogy mire vállalkozom és arról is csak sejtéseim voltak, mire számíthatok majd a találkozó során. Humanisztikus környezetben cseperedtem fel – ez a szeretetteljes elfogadás és a ridegtartás keverékét jelentette –, mindennapjainkban ott vibrált valami furcsa, valami nyílt titok (és Sándor volt olyan elvetemült, hogy anno, tinédzser fejjel bedobott a szegedi találkozó forgatagába), felnőt fejjel olvastam a személyközpontú megközelítésről, de úgy éreztem, a Nagy Titokról még nem került le a lepel. Talán most kiderül, hogy a varázsszó tényleg az, hogy abrakadabra. Talán most sor kerül a titkos beavatásra… – gondoltam, ahogy lázas munkával szerveztük a találkozót és közeledett 2009 nyara.

 

Az „első újkori” fantasztikusan sikerült: sokan összegyűltünk, régiek és újak, fiatalok és régóta ifijak, messze földről érkezettek és a szomszédból átballagók. Az egyhetes érzelmi karnevál végére két dologban voltam biztos: az egyik, hogy nincs titkos varázsige, a másik pedig az, hogy őszintén megszerettem azt az intenzív élményt – a néha aggasztóan túlmisztifikált Folyamatot – amit ez a kusza, színes és szép hét nyújtani képes. Én vétkem, de néha belecsúszok a féltő szülő tripbe, de az idő nagyrészében képes vagyok megmaradni kíváncsi kertésznek: kapálok, hordom a vizet és izgatottan várom, milyen szép új virágok hajtanak ki majd a földből. Ma is ugyanolyan izgatott félelemmel várom a találkozást Veletek! Gyertek, kapálgassunk, öntözgessünk ismét, tizenkettedszerre is együtt!

Klein Dávid

szervező, EDGE 2000 Kiadó

2022. augusztus 15-21.

A részvételhez REGISZTRÁLNOD és FIZETNED kell!
RegisztrálokFIZETEK

COVID

A szervezők folyamatosan figyelemmel kísérik a járványügyi előírásokat és – a Ti biztonságotok érdekében – a találkozó szabályait is ezekhez az előírásokhoz igazítják.

 • Oltottsági igazolvány: nem szükséges.
 • Maszk viselése: nem szükséges.
 • Karszalag: a regisztrációkor 3 szín közül választhatsz. Ez jelzi, mekkora távolságot  tartsanak tőledd mások.
 • Fertőtlenítő: a találkozó helyzínén több helyen is kézfertőtlenítőket helyezünk el. Ezeket kérlek, használd!
 • Nyilatkozat tünetmentességről: a helyszíni regisztráció során arra kérünk majd, nyilatkozz arról, hogy tünetmentes vagy.

2022. augusztus 15-21.

A részvételhez REGISZTRÁLNOD és FIZETNED kell!
RegisztrálokFIZETEK

2022. augusztus 15-21.

A részvételhez REGISZTRÁLNOD és FIZETNED kell!
RegisztrálokFIZETEK

Részvételi díj

Fizetéshez alább válaszd ki a rád vonatkozó árkategóriát (kedvezményes vagy teljesárú), helyezd a kosárba, majd a kosárra kattintva fizesd ki.

MegnevezésIdőszakTeljes árKedvezményes ár
Szuperkorai fecskemárcius 1-ig40 000 Ft22 500 Ft
Korai fecskemájus 1-ig45 000 Ft25 000 Ft
Utolsó esélyjúlius 1-ig50 000 Ft27 500 Ft
Normálaugusztus 14-ig55 000 Ft30 000 Ft

Helyszíni készpénzes fizetés esetén további 2500 Ft-ot számítunk fel!

Normál (akciós időszakoknak vége)

Fizetési Feltételek / információk

Regisztráció, jelentkezés, visszamondás, átruházás

 • A részvétel feltétele a részvételi díj kifizetése és a regisztrációs lap kitöltése. (Mindkettőt elvégezheted itt, a honlapon keresztül.)
 • Visszamondás esetén a befizetett részvételi díj 50%-át kezelési költségként felszámítjuk.
 • Augusztus 2-a után a befizetett részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni.
 • Ha a rendezvény a szervezőnek fel nem róható okból elmarad (vis major, pl. járvány), a részvételi díjat – 5 % kezelési költség levonása után – visszautaljuk.
 • A részvételi díj bizonyos esetekben átruházható. Ha át szeretnéd ruházni a részvételi díjat, lépj kapcsolatba a szervezőkkel. Új résztvevőt magad helyett neked kell keresned.
 • A KEDVEZMÉNYES részvételi díj azt jelenti, hogy a jelentkező a találkozó lebonyolításakor a kedvezmény kiírásában megjelölt tevékenységet végez / státuszban van. (Tanárként, szociális munkásként dolgozik, diák vagy nyugdíjas.) A kedvezményre való jogosultságot a jelentkezési lap kitöltése során dokumentum feltöltésével kell igazolni.

Részvételi díj

 • Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
 • Fizetni itt, a honlapon keresztül tudsz kártyával vagy előreutalással.
 • Helyszíni, készpénzes fizetés esetén 2500 Ft kezelési költséget számítunk fel!
 • FIGYELEM! A részvételi díj tartalmazza a programok költségét, de nem tartalmazza a szállást és az étkezéseket! (A jelentkezési lapon a szállás és étkezési igényekről felmérést készítünk, ezeket azonban a helyszínen, egyénileg kell fizetni.
 • Kérjük, csak a részvételi díjat utald és közleményben a következőket add meg: Saját Név, CCC

2022. augusztus 15-21.

A részvételhez REGISZTRÁLNOD és FIZETNED kell!
RegisztrálokFIZETEK

2022. augusztus 15-21.

A részvételhez REGISZTRÁLNOD és FIZETNED kell!
RegisztrálokFIZETEK

Kollégiumi szállás

Szuper hír, hogy idén is a találkozó helyszínén, az egyetem udvará letekintő Szántó Kollégiumban szállhatnak meg azok, akik kollégiumi szállást kérnek.

 

Cím: Szántó Kollégium – Pécs, Szántó Kovács János u. 1/d, 7633

A szobát 14 órától lehet elfoglalni és a távozás napján délelőtt 10 óráig kell elhagyni.

A szobák blokkos rendszerűek, vagyis minden blokkhoz két db kétágyas szoba, egy közös fürdő- és mellékhelység, illetve konyha tartozik. A konyhában mosogatási lehetőség, és hűtőszekrény található.

Két ágyas szoba ára:

 • 2 ágyas vendégszoba 1 fő részére (éjszaka/szoba) 5 000 Ft
 • 2 ágyas vendégszoba 2 fő részére (éjszaka/2 fő) 7 000 Ft – azaz 3500 Ft / fő

Figyelem: az ár nem végleges, csupán tájékoztató jellegű. (Ha megkapjuk a szokásos IFA mentességünket és a találkozó időpontjáig nem változnak az árak, akkor ennyi lesz.)

FIZETÉS:

 • A szállás díját kizárólag a helyszínen, készpénzben tudod kifizetni!
 • A szállást a találkozó kezdete előtt 1 héttel tudod lemondani. Ha eddig a határidőig nem mondod le, akkor vállalod, hogy a szállás díjának 50%-át kifizeted.

A szálláshely alapszintű felszereltséggel rendelkezik:

 • ágynemű és huzat bekészítés
 • folyékony szappan, WC papír

Törölközőt, edényeket és egyéb eszközöket a vendégeknek, saját igényeiknek megfelelően kell hozniuk.

Szobafoglalás

Kattints a gombra és írd be magad egy szobába! Ha nem szeretnél szobatársat, a szoba másik ágyára írd be, hogy “NO”. Csak akkor foglalj szobát, ha regisztráltál a találkozóra és kifizetted a részvételi díjat.

2022. augusztus 15-21.

A részvételhez REGISZTRÁLNOD és FIZETNED kell!
RegisztrálokFIZETEK

Étkezés

A megnyitó napján – hétfőn – nem kapunk vacsorát a Laterum Hotel Éttermében.

Helyette várunk Titeket egy kis zenés összejövetelre – táncházra – az egyetem aulájában. A fáradt táncosokank harapni- és innivaló (valószínűleg aprósütemésny és rágcsa) várja majd.

Az egyetemtől 5 percre található Laterum Étterem biztosítja az ebédet és a vacsorát 1450 Ft/menü áron.

Húsos ételek mellett kérhető húsmentes és vegán étel is. Paleo étkezést nem tudnak biztosítani. Ételérzékenységben szenvedőknek is készítenek ételt, de ezt egyénileg kell jelezned az étteremben.

Heti menü

Ebéd

 KeddSzerdaCsütörtökPéntekSzombat
LevesBaconos felesborsóleves / Gyümölcs levesTejszínes zellerkrém leves / Gyümölcs levesMinestrone leves / Gyümölcs levesAlföldi gulyás/ Gyümölcs levesBrokkolileves / Gyümölcs leves
AHentestokány, farfalle tésztaZúzapörkölt, tarhonyaFejtettbab főzelék, fokhagymás sült tarjaBolognai makaróniBudapest szelet, párolt rizs, burgonyakrokett
BFüstölt tarjával és sajttal töltött sertésszelet, pirított burgonyával,
kevert salátával
Magyaróvári sertésszele, vegyesköret, káposztasalátaHannoveri pulykamell filé rántva, vajban párolt zöldköret, párolt rizsSült pikáns csirkecomb, burgonyapüréRántott sajt, párolt rizs, tartármártás
VegaTejszínes csőben sült karfiol mandulával pirítvaSokmagvas cukkíni érmék, steak burgonya, ördögmártásParajos halfilé ropogósra sütve, jázmin rizsStíriai metélt, vanília sodóRoston sült gomba fejek, vitamin saláta
VegánCukkíni fasírt, burgonya chipssel, kerti salátaGörögös töltött padlizsán, kapor öntetKókusztejes zöldséges csicseriborsós ragu, párolt rizsKapros-ruccolás árpagyöngy saláta, sült édes burgonyaRoston sült gomba fejek, vitamin saláta

Vacsora

 KeddSzerdaCsütörtökPéntekSzombat
AMarhapörkölt, galuska, hordós savanyúságBrassói aprópecsenyeBOGRÁCSOZÁSFüstölt tarjával töltött sertésszelet, vegyesköret, káposztasalátaSzezámmagos rántott csirkemell filé rántva, steak burgonya
VegaRántott gomba, párolt rizs, tartármártásTejszínes francia zöldséges lerakott burgonya, sajttal pirítvaGombapaprikás, galuskaSpanyol lecsó, fokhagymás bulgur
DesszertKirsch kockaTiramisu szeletGesztenye alagútCsokoládé kocka

Bogrács-buli

Csütörtökön, ha hagyományoknak megfelelően nem lesz vacsora a Laterumban. 

 

E helyett találkozunk a Pollack Strandon egy fergeteges, tábortüzes, bográcsozós, medencés bulira!

Cím: 7624 Pécs, Damjanich u. 42.

Megközelítés: busszal és gyalogosan is kb. fél óra, autóval 10 perc.

Autóbusszal: 4 megállót kell utazni a 23Y-nal (a Nendtvich A. úti megállóból a Zsolnay szobor megállóig), majd átszállni a 34Y-ra (5 megálló; a Zsolnay szobortól a Jurusics Miklós útig). Innen kb 8 perc séta a strand.

Fürdőruhát, pokrócot, szúnyogriasztót hozz! Aki a medencébe is be szeretne menni, annak 500 Ft belépti díjat kell fizetnie a helyszínen.

Kérlek Titeket, hogy a hellyel ápolt jó kapcsolatunk fenntartása érdekében lehetőleg fogyasszatok valamit a büfében!

2022. augusztus 15-21.

A részvételhez REGISZTRÁLNOD és FIZETNED kell!
RegisztrálokFIZETEK

Megnyitó és táncház

Az idei megnyitónkra elhívtuk a Zurgó zenekart, akik nem csak zenélni fognak nekünk, de jól meg is táncoltatnak minket!

 

A fáradt táncosoknak aprósüteményt, sós rágcsát és üditőt kínálunk majd.

2022. augusztus 15-21.

A részvételhez REGISZTRÁLNOD és FIZETNED kell!
RegisztrálokFIZETEK

Helyszín

Programhelyszínünk a Pécsi Tudományegyetem
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara


7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.

2022. augusztus 15-21.

A részvételhez REGISZTRÁLNOD és FIZETNED kell!
RegisztrálokFIZETEK

Gyakran Ismételt Kérdések

Ha lemondom a részvételt, a befizetett díj mekkora részét kapom vissza?

Visszamondás esetén a befizetett részvételi díj 50%-át kezelési költségként felszámítjuk. A részvételi díj átruházható. Augusztus 2-a után a befizetett részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni.

Fizethetek-e a helyszínen a részvételért?

A részvételi díjat ELŐRE kell befizetned. Ha valamiért mégis a helyszínen szeretnél fizetni, úgy 2500 Ft “pótdíjat” számítunk fel.

Átruházható-e a regisztráció?

A legtöbb esetben igen. Lépj kapcsolatba a szervezőkkel! Magad helyett az új résztvevőt neked kell majd megtalálnod, de segítünk.

Lesz-e gyerekmegőrző?

Még nem tudjuk… Ha Elég sokan jelzitek, hogy csak akkor tudtok eljönni, ha lesz, akkor elkezdünk dolgozni a kérdésen.

Mit tartalmaz a részvételi díj?

A részvételi díj tartalmazza a programok költségét, de nem tartalmazza a szállást és az étkezéseket! A jelentkezési lapon a szállás és étkezési igényekről felmérést készítünk, ezeket azonban a helyszínen, egyénileg a szolgáltatónak kell fizetni.

Mikor és hol fizetem a szállást és étkezést?

A helyszínen, készpénzben, a helyszíni regisztráció során.

Mit tegyek, ha magam szeretném megoldani a szállást és/vagy étkezést?

A jelentkezési lapon jelöld, hogy nem kérsz szállást. További teendőd nincs.  Bár minden évben a résztvevők több, mint fele egy – kollégiumi – szálláson alszik, ettől függetlenül soka keresnek maguknak más szállást.

Jöhetek-e csak pár napra?

Igen, jöhetsz!

Mindemellett nem szoktuk ajánlani, hogy csak pár napra gyere. Előfordulhat, hogy egy “lezáratlan folyamatod” lesz, vagy nehezebb lesz beilleszkedned a már beindult folyamatba.

Hozhatok-e kutyát?

Sajnos sem az egyetem, sem a kollégium, vagy az étterem nem enged be ebeket, így arra kérünk, négylábú barátodat hagyd otthon!

Jelentkeztem, fizettem, van-e még teendőm?

Igen! Ha megérkeztél a helyszínre, regisztrálnod kell. (Keresd a regisztrációs pultot!)

Mikortól érvényes a jelentkezésem?

Jelentkezésed csak akkor érvényes, ha kitöltötted a jelentkezési lapot ÉS kifizetted a részvételi díjat. Kedvezményes jelentkezéshez határidőre el kell küldened a jelentkezési lapot ÉS határidőre meg kell érkeznie a részvételi díjnak hozzánk.

Határidőre elküldtem a jelentkezési lapomat, de a befizetéssel elcsúsztam. Jogosult vagyok-e a kedvezményre?

Nem. Kedvezmény igénybevételéhez az akció hatérideje előtt le kell adnod a jelentkezési lapod ÉS be kell érkeznie hozzánk a részvételi díjnak.

2022. augusztus 15-21.

A részvételhez REGISZTRÁLNOD és FIZETNED kell!
RegisztrálokFIZETEK

Hírlevél

Hamarosan találkozunk!

2021. augusztus 16-22.

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp