Kultúrák Közötti Kommunikáció

Nemzetközi Személyközpontú Találkozó

 

2021. augusztus 16-22.

Pécs

 

A CCC gyökerei

„Vizsgálatok sora támasztja alá azt a hétköznapi megfigyelést, hogy milyen kevéssé ismerjük önmagunkat és viselkedésünk hatásait. Hogy gyakran félreértjük egymást, az valójában nem csoda: minden ember másfajta tapasztalatokkal, előélettel rendelkezik. Az azonos nyelvet beszélők is más és más érzelmet, jelentést kapcsolnak az egyes szavakhoz. (…) A kommunikáció nehézségei természetszerűleg megsokszorozódnak a különböző nyelvet beszélők, különböző kulturális háttérrel rendelkezők között. A kommunikációs nehézségek legyőzésétől nem kisebb dolog függ, mint egyéni boldogságunk, a csoportok hatékonyabb működése, országok békés egymás mellett élése.” Carl Rogers

A kiemelkedő amerikai humanisztikus pszichológus, Carl Rogers nevével fémjelzett személyközpontú szemlélet világszerte nagy hatással volt a segítő szakemberekre, a lelki betegek gyógyítására, a pedagógiai gyakorlatra, a hatékony vezetői stílusról vallott elképzelésekre, az orvos-beteg kapcsolatra, és az egyes személyek életére.

1984-ben és 86’-ban Szegeden Carl Rogers és munkatársai közreműködésével átütő erejű egyhetes személyközpontú találkozó zajlott le. 2009-ben, az első találkozó 25. évfordulójának alkalmából rendezett újabb találkozó hagyományteremtőnek bizonyult.

Mi az a személyközpontú csoport?

A hazai és külföldi facilitátorok segítségével megtartandó összejövetel elsősorban tapasztalati tanulásra nyújt lehetőséget. A személyközpontú megközelítésről sok minden megtudható könyvekből, de „elsajátításához” saját élményre van szükség. Kétévente rendkívüli lehetőség kínálkozik ilyen „saját élmény” megszerzésére.

A személyközpontú csoportok sajátossága, hogy a résztvevők – „vezető” helyett a csoportfolyamatokat serkentő (de teljes értékű résztvevőként jelen lévő) facilitátorok segítségével –, minimális keretek mellett, szabadon találkozhatnak: kétségeik, félelmeik, érzéseik fel- és elismerésén, felmutatásán keresztül. Ezek az intenzív csoportélmények alkalmasak arra, hogy közelebb kerüljünk önmagunkhoz és egymáshoz, meglássuk a másikban a hasonlót, de megtanuljunk békében egyet-nem- érteni is. A szabadon kibontakozó kis- és nagycsoportos önismereti élmények mellett a témacsoportokban a társadalmi feszültségek forrására, a segítő foglalkozásúak munkájához kapcsolódó kérdésekre, az egyén útkeresésére vonatkozó témákat dolgozunk fel.

Minden résztvevő jelentkezhet facilitátornak és témacsoport-vezetőknek is.

A facilitátorok

Azok a résztvevők, akik facilitátorként vesznek részt a találkozón, egész héten, minden nap úgy vannak jelen a kiscsoportban és a nagycsoportban, hogy teljes figyelemmel a csoport felé fordulnak, és empátiás, elfogadó, hiteles jelenlétükkel segítik a résztvevők találkozását önmagukkal és egymással.

A kiscsoportok facilitátorai (egy-egy csoportnak egyéni facilitátora vagy facilitátor párja lehet) egyértelműen meghirdetésre kerülnek.

Vigyázzunk magunkra és egymásra!

A személyközpontú kis- és nagycsoportok légkörében való intenzív, tartós jelenlét szinte megváltozott tudatállapotot tud előidézni. A hiteles empátia és elfogadás, amelyet jó esetben átélünk a csoportban, nyitottabbá, érzékenyebbé, sebezhetőbbé tehet minket: csökkenhet a szokásos önvédelmünk, sőt, néha talán önkontrollunk is. A csoport-helyzetből kilépve jó, ha tudatában vagyunk e változásoknak, amik hatnak önmagunkra és a velünk kapcsolatba kerülő társainkra is.

Kiscsoport és nagycsoport

A kiscsoport az egyik legfontosabb találkozási lehetőség. A jelentkezők első nap feliratkoznak valamelyik kiscsoportba. A kiscsoportok 10-15 résztvevőből és 1 vagy 2 facilitátorból állnak. Az első napon megalakult csoportok összetétele a hét folyamán nem változik, rendszerint napi kétszer két órára gyűlnek össze. Ezeknek a csoportoknak nincs megadott témája. Jellemzően intenzív önismereti és társas folyamatok zajlanak.

A találkozó másik fő eleme a nagycsoport. Minden nap reggelén az összes résztvevő találkozik két órára. Itt is az történik, amit a résztvevők szeretnének: nincsnek keretek, elvárások.

(A csoportokról bővebben lásd Carl Rogers: Találkozások című könyvét.)

Célratörő nagycsoport

A hét folyamán egyetlen egyszer úgy gyűlik össze a nagycsoport, hogy az együttlétnek fókusza, előre meghatározott célja van. A többi közös programra jellemző sok-sok verbalizáció közepette ez az alkalom rendszerint nem a kimondott érzésekről, gondolatokról szól. Az évek során rajzoltunk már krétával mandalát, festettünk óriási vászonra, hoztunk létre térbeli installációt fonalakból és testünkből vagy szólaltattunk meg különös, szabadon indázó dallamokat. A célratörő nagycsoport témáját a szervezők nem árulják el előre.

A szervező csapat

1984 óta minden Magyarországon rendezett CCC-n jelen voltam résztvevőként és 2009 óta
facilitátorként. Számomra ez a hét a magammal és másokkal való mély találkozás, és másokban a találkozás elősegítésének lehetőségét nyújtja.

 

 

Draskóczy Magda

Végzettségemet tekintve pszichológus vagyok és jogász, és közgazdász. Tizenhat éves korom óta számtalan CCC csoporton voltam résztvevő és facilitátor. Feleségemmel és három fiammal élünk együtt. Szenvedélyem a techno, az irodalom és a kapcsolatok.

Klein Balázs

Még az egyetem alatt találkoztam a CCC-vel- önkéntesként kezdtem, majd az itteni közösség és a Pécsett eltöltött egy hét hamar behúzott magába. Nagyon szeretem a CCC-k intenzitását, azt, hogy napközben ilyen sok órát teszünk abba, hogy saját magunkkal és a környezetünkben másokkal dolgozunk, este pedig tulajdonképpen ugyanez folytatódik, csak egy másik térben találkozunk egymással. Az évek alatt elkezdtem megismerkedni a személyközpontú szemlélettel is- bár mindig is közel éreztem magam hozzá, az elmúlt két évben a képzés keretein belül sokat foglalkozom azzal, hogy hogy tudom a munkámba és a magánéletembe is integrálni azt a szemléletet, amivel ezekben a nyári egy hetekben olyan sokat találkozom.

Pilz Fanni

A CCC körülbelül 6 éve a nyaram elmaradhatatlan része. Egy hét alatt megtelik a szívem magamba és másokba vetett bizalommal, elfogadással. A szervezői csapatban 4-5 éve tevékenykedem. Örömmel tölt el, hogy egy olyan találkozó szervezésében vehetek részt, amiben a résztvevők közelebb kerülhetnek kiegyensúlyozott önmagukhoz. Egyébként pedagógus vagyok, a Rogers Iskolában tanítok.

Szondi Bogi

Sziasztok! A kedvenc színem a napsárga, a kedvenc állatom az elefánt, és a kedvenc gyümölcsöm az őszibarack! Nem vagyok pszichológus, és a családommal leszünk idén is jelen a CCC-n. A CCC nekem nagyon sokat jelent!

  

 

 

 

 

Kasza Laci

2009 óta vagyok a CCC szervezője és elkötelezett híve. Szabadidőmben sokat birkózom önmagammal. Ez a találkozó nagyszerű lehetőség erre: fantasztikus emberek között, végezhetek kőkemény önismereti munkát. Együtt sírunk, együtt nevetünk és az, hogy ehhez szervezőként hátteret biztosíthatok, öröm és megtiszteltetés.

 

Klein Dávid

Talán 2015-től veszek részt a CCC-n, és járulok hozzá valamilyen önkéntes tevékenységgel. A személyközpontú szemlélet számomra az a jelenlét, ami abban a pillanatban jön létre, egyedi és megismételhetetlen, a másikkal és a magammal való találkozást segíti elő. Nem mindig könnyű nekem ezt létrehozni, de a CCC után mindig intenzívebb élményem van magamról, mintha egy kicsit módosult tudatállapotban lennék, sok dolog átrendeződik bennem. Mindezért pedig nagyon hálás vagyok.

Popovics Judit

2015 óta veszek részt a CCC-n, és azóta önkénteskedem is a találkozó szervezésében. Szociális munkásként, a hivatásomat és a magánéletemet tekintve is nagyon fontosnak tartom az önismeretet. A CCC pedig ebből a szempontból minden nyaram legintenzívebb élménye. Sosem tudhatom, hogy az adott évben mit ad majd, megerősít valamiben, más szemszögből biztosít rálátást egy problémára, vagy megélhetek egy mély találkozást. Az biztos azonban, hogy mindig tanulok valamit, amitől gazdagodik az életem.

Tukovics Niki

Személyközpontú segítőként (pszichológus) tekintek magamra, de hamarabb lettem lelkes résztvevője az encounter csoportoknak. A CCC így lett szerves része az életemnek, immáron 10 éve.

Örülök, hogy mára már a szervező csapat tagja is lehetek. A nyár a CCC-vel teljes! Szívügyem az személyközpontú szemlélet és az encounter csoportélmény eljuttatása minél több emberhez. Oly sokat köszönhetek ezeknek a heteknek: sokat tanultam magamról, másokról. Találkozzunk hát!

Kiss Angelika

Negyven évvel ezelőtt részt vettem egy hároméves személyközpontú képzésen,amely nagy hatással volt az életemre. Otthagytam kényelmes állásomat a Budapesti Műszaki Egyetemen, hogy a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán megpróbáljam humanisztikusabbá tenni a tanárképzést. A Szegeden töltött hat évre esnek az 1984-es és 1986-os Kultúrák Közötti Kommunikáció találkozók,amelyekre sikerült Magyarországra hívnom Carl Rogers-t és munkatársait. Ezeknek a találkozóknak a szellemét elevenítjük fel 2009 óta nyaranként. Hiszek abban,hogy a hitelesség,az elfogadás és a megértés attitűdjét “létezési módként” megvalósító szülők, tanárok, vezetők jobbá tették az életet azáltal, hogy bevitték a személyközpontú megközelítést a családba, az iskolába, a munkahelyre.

Klein Sándor

Először a kíváncsiságom vitt el a CCC-re 2011-ben. Azonnal megszerettem a nyitottságnak és a barátkozásnak ezt a felszabadult fórumát, és azóta állandó résztvevő lettem. Sok éve szervezőként, néhány éve facilitátorként is jelen vagyok ebben, és túlzás nélkül állíthatom, hogy megváltoztatta az életemet. Egyrészt új barátokra találtam, másrészt találkoztam azokkal az emberekkel, akik miatt elvégeztem a személyközpontú tanácsadó képzést, ami teljesen megváltoztatta a klienseimhez és a tanácsadói munkámhoz való viszonyomat.

Rigó Péter

Életem első CCC eseményén tavaly voltam. Már az első percekben megkapó volt az a pozitív és sokszínű légkör, amivel találkoztam. Sohasem gondoltam volna, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi izgalmas dolgot megtudhatok magamról. Izgatottan várom, miket tartogat az idei CCC. Az élmény, hogy egy tarka csoport szemével magamra nézhetek, tavaly is meghökkentően tanulságos volt. Ösztönösen azt gondolnám, jól ismerem magamat, hisz állandóan magammal vagyok. Amikor leülök tizen-huszon emberrel, akik hasonlóképp önismeretért jönnek, hamar világossá válik, mennyire sokat segít objektivitásomban, ha őszinte és egyenes visszajelzéseket kapok saját működésemet illetően.

Vajsz Kornél

2021. augusztus 16-22.

A részvételhez REGISZTRÁLNOD és FIZETNED kell!
RegisztrálokFIZETEK

COVID

 • jelen ismereteink szerint a részvételhez nem kell majd oltottsági igazolvány
 • a regisztrációkor 3 különféle karszalag közül választhatsz. karszalagod színe jelzi, mit szeretnél, mekkora távolságot  tartsanak tőledd mások.
 • a találkozó helyzínén több helyen is kézfertőtlenítőket helyezünk el. kérlek, használd ezeket!
 • a maszk viselése nem kötelező, de ajánlott.
 • a szervezők folyamatosan figyelemmel kísérik a járványügyi előírásokat és – a Ti biztonságotok érdekében – a találkozó szabályait is ezekhez az előírásokhoz igazítják.

2021. augusztus 16-22.

A részvételhez REGISZTRÁLNOD és FIZETNED kell!
RegisztrálokFIZETEK

2021. augusztus 16-22.

A részvételhez REGISZTRÁLNOD és FIZETNED kell!
RegisztrálokFIZETEK

Részvételi díj

Fizetéshez alább válaszd ki a rád vonatkozó árkategóriát (kedvezményes vagy teljesárú), helyezd a kosárba, majd a kosárra kattintva fizesd ki.

MegnevezésIdőszakTeljes árKedvezményes ár
Karácsonyi akciójanuár 1-ig35 000 Ft20 000 Ft
Szuperkorai fecskemárcius 1-ig40 000 Ft22 500 Ft
Korai fecskemájus 1-ig45 000 Ft25 000 Ft
Utolsó esélyjúlius 1-ig50 000 Ft27 500 Ft
Normálaugusztus 15-ig55 000 Ft30 000 Ft

Helyszíni készpénzes fizetés esetén további 2500 Ft-ot számítunk fel!

Normál ár

Az akciós időszakoknak vége.

Fizetési Feltételek / információk

Helyszíni, készpénzes fizetés esetén 2500 Ft kezelési költséget számítunk fel!

A részvétel feltétele a részvételi díj kifizetése és a regisztrációs lap kitöltése. (Mindkettőt elvégezheted itt, a honlapon keresztül.)

Fizetni itt, a honlapon keresztül tudsz kártyával vagy előreutalással.

FIGYELEM! A részvételi díj tartalmazza a programok költségét, de nem tartalmazza a szállást és az étkezéseket! (A jelentkezési lapon a szállás és étkezési igényekről felmérést készítünk, ezeket azonban a helyszínen, egyénileg kell fizetni.)

Visszamondás esetén a befizetett részvételi díj 50%-át kezelési költségként felszámítjuk.

Augusztus 2-a után a befizetett részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni.

Ha a rendezvény a szervezőnek fel nem róható okból elmarad (vis major, pl. járvány), a részvételi díjat – 5 % kezelési költség levonása után – visszautaljuk.

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A részvételi díj bizonyos esetekben átruházható. Ha át szeretnéd ruházni a részvételi díjat, lépj kapcsolatba a szervezőkkel. Új résztvevőt magad helyett neked kell keresned.

Kérjük, csak a részvételi díjat utalja és közleményben a következőt adja meg: Saját Név, CCC

2021. augusztus 16-22.

A részvételhez REGISZTRÁLNOD és FIZETNED kell!
RegisztrálokFIZETEK

2021. augusztus 16-22.

A részvételhez REGISZTRÁLNOD és FIZETNED kell!
RegisztrálokFIZETEK

Kollégiumi szállás négyágyas szobákban

Ez a rész azoknak szól, akik jelezték, hogy kollégiumi szállást szeretnének. (A résztvevők egy része maga szervezi a szállását, más szálláshelyeken.) Idei kollégiumunk:

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiuma

Amit erről tudni érdemes:

Cím: 7624 Pécs, Szigeti út 97.
Elhelyezkedés: a kollégium a helyszíntől 650 méterre (kb. 8 perc séta) található

COVID: Az aktuális szabályok szerint a szálláshelyen nem kell oltási igazolvány!

A szálláshely jellemzői:

 • A szobák négyágyasak.
 • Zuhanyzó (fürdőszoba) a szobán belül található.
 • A szobákhoz tartozik egy belépő, beépített szekrényekkel.
 • Ágyneműt a szállás biztosít.
 • 24 órás portaszolgálat lesz.
 • Emeletenként van egy-egy melegítő konyha, benne villanytűzhely, beépített konyhapult és asztal 4 székkel).
 • A szállás ára: 3400 Ft/fő/éjszaka

Törölközőt, edényeket és egyebeket a vendégeknek saját igényeiknek megfelelően kell hozniuk.

A szállás díjának kifizetésére kizárólag a helyszíni regisztráció során van lehetőség, készpénzben. (Kérlek, ha lehet, pontosan kiszámolt összeget hozz!)

SZOBABEOSZTÁS: A szállás ára ágyra vonatkozik. A négyágyas szobákat lehetőség szerint fel kell töltenünk. Keressétek egymást, egyeztessetek, majd írjátok be magatokat a “szobabeosztás” táblázatba. Csak a saját nevedben foglalj le egy ágyat a táblázatban!!! A fel nem töltött szobák feltöltésének jogát a szervezők fenntartják!

Csak akkor vehetsz igénybe kollégiumi szállást, ha előzetesen beírtad magad a SZOBABEOSZTÁSBA.

2021. augusztus 16-22.

A részvételhez REGISZTRÁLNOD és FIZETNED kell!
RegisztrálokFIZETEK

Étkezés

A megnyitó napján – hétfőn – nem kapunk vacsorát a Laterum Hotel Éttermében.

Helyette várunk Titeket egy kis zenés összejövetelre – táncházra – az egyetem aulájában. A fáradt táncosokank harapni- és innivaló (valószínűleg aprósütemésny és rágcsa) várja majd.

Az egyetemtől 5 percre található Laterum Étterem biztosítja az ebédet és a vacsorát 1300 Ft/menü áron.

Húsos ételek mellett kérhető húsmentes és vegán étel is. Paleo étkezést nem tudnak biztosítani. Ételérzékenységben szenvedőknek is készítenek ételt, de ezt egyénileg kell jelezned az étteremben.

Heti menü

Ebéd

 KeddSzerdaCsütörtökPéntekSzombat
LevesBaconos felesborsóleves / Gyümölcs levesTejszínes zellerkrém leves / Gyümölcs levesMinestrone leves / Gyümölcs levesAlföldi gulyás/ Gyümölcs levesBrokkolileves / Gyümölcs leves
AHentestokány, farfalle tésztaZúzapörkölt, tarhonyaFejtettbab főzelék, fokhagymás sült tarjaBolognai makaróniBudapest szelet, párolt rizs, burgonyakrokett
BFüstölt tarjával és sajttal töltött sertésszelet, pirított burgonyával,
kevert salátával
Magyaróvári sertésszele, vegyesköret, káposztasalátaHannoveri pulykamell filé rántva, vajban párolt zöldköret, párolt rizsSült pikáns csirkecomb, burgonyapüréRántott sajt, párolt rizs, tartármártás
VegaTejszínes csőben sült karfiol mandulával pirítvaSokmagvas cukkíni érmék, steak burgonya, ördögmártásParajos halfilé ropogósra sütve, jázmin rizsStíriai metélt, vanília sodóRoston sült gomba fejek, vitamin saláta
VegánCukkíni fasírt, burgonya chipssel, kerti salátaGörögös töltött padlizsán, kapor öntetKókusztejes zöldséges csicseriborsós ragu, párolt rizsKapros-ruccolás árpagyöngy saláta, sült édes burgonyaRoston sült gomba fejek, vitamin saláta

Vacsora

 KeddSzerdaCsütörtökPéntekSzombat
AMarhapörkölt, galuska, hordós savanyúságBrassói aprópecsenyeBOGRÁCSOZÁSFüstölt tarjával töltött sertésszelet, vegyesköret, káposztasalátaSzezámmagos rántott csirkemell filé rántva, steak burgonya
VegaRántott gomba, párolt rizs, tartármártásTejszínes francia zöldséges lerakott burgonya, sajttal pirítvaGombapaprikás, galuskaSpanyol lecsó, fokhagymás bulgur
DesszertKirsch kockaTiramisu szeletGesztenye alagútCsokoládé kocka

Bogrács-buli

Csütörtökön, ha hagyományoknak megfelelően nem lesz vacsora a Laterumban. 

 

E helyett találkozunk a Pollack Strandon egy fergeteges, tábortüzes, bográcsozós, medencés bulira!

Cím: 7624 Pécs, Damjanich u. 42.

Megközelítés: busszal és gyalogosan is kb. fél óra, autóval 10 perc.

Autóbusszal: 4 megállót kell utazni a 23Y-nal (a Nendtvich A. úti megállóból a Zsolnay szobor megállóig), majd átszállni a 34Y-ra (5 megálló; a Zsolnay szobortól a Jurusics Miklós útig). Innen kb 8 perc séta a strand.

Fürdőruhát, pokrócot, szúnyogriasztót hozz! Aki a medencébe is be szeretne menni, annak 500 Ft belépti díjat kell fizetnie a helyszínen.

Kérlek Titeket, hogy a hellyel ápolt jó kapcsolatunk fenntartása érdekében lehetőleg fogyasszatok valamit a büfében!

2021. augusztus 16-22.

A részvételhez REGISZTRÁLNOD és FIZETNED kell!
RegisztrálokFIZETEK

Megnyitó és táncház

Az idei megnyitónkra elhívtuk a Zurgó zenekart, akik nem csak zenélni fognak nekünk, de jól meg is táncoltatnak minket!

 

A fáradt táncosoknak aprósüteményt, sós rágcsát és üditőt kínálunk majd.

2021. augusztus 16-22.

A részvételhez REGISZTRÁLNOD és FIZETNED kell!
RegisztrálokFIZETEK

Helyszín

Programhelyszínünk a Pécsi Tudományegyetem
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara


7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.

2021. augusztus 16-22.

A részvételhez REGISZTRÁLNOD és FIZETNED kell!
RegisztrálokFIZETEK

Gyakran Ismételt Kérdések

Ha lemondom a részvételt, a befizetett díj mekkora részét kapom vissza?

Visszamondás esetén a befizetett részvételi díj 50%-át kezelési költségként felszámítjuk. A részvételi díj átruházható. Augusztus 2-a után a befizetett részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni.

Fizethetek-e a helyszínen a részvételért?

A részvételi díjat ELŐRE kell befizetned. Ha valamiért mégis a helyszínen szeretnél fizetni, úgy 2500 Ft “pótdíjat” számítunk fel.

Átruházható-e a regisztráció?

A legtöbb esetben igen. Lépj kapcsolatba a szervezőkkel! Magad helyett az új résztvevőt neked kell majd megtalálnod, de segítünk.

Lesz-e gyerekmegőrző?

Még nem tudjuk… Ha Elég sokan jelzitek, hogy csak akkor tudtok eljönni, ha lesz, akkor elkezdünk dolgozni a kérdésen.

Mit tartalmaz a részvételi díj?

A részvételi díj tartalmazza a programok költségét, de nem tartalmazza a szállást és az étkezéseket! A jelentkezési lapon a szállás és étkezési igényekről felmérést készítünk, ezeket azonban a helyszínen, egyénileg a szolgáltatónak kell fizetni.

Mikor és hol fizetem a szállást és étkezést?

A helyszínen, készpénzben, a helyszíni regisztráció során.

Mit tegyek, ha magam szeretném megoldani a szállást és/vagy étkezést?

A jelentkezési lapon jelöld, hogy nem kérsz szállást. További teendőd nincs.  Bár minden évben a résztvevők több, mint fele egy – kollégiumi – szálláson alszik, ettől függetlenül soka keresnek maguknak más szállást.

Jöhetek-e csak pár napra?

Igen, jöhetsz!

Mindemellett nem szoktuk ajánlani, hogy csak pár napra gyere. Előfordulhat, hogy egy “lezáratlan folyamatod” lesz, vagy nehezebb lesz beilleszkedned a már beindult folyamatba.

Hozhatok-e kutyát?

Sajnos sem az egyetem, sem a kollégium, vagy az étterem nem enged be ebeket, így arra kérünk, négylábú barátodat hagyd otthon!

Jelentkeztem, fizettem, van-e még teendőm?

Igen! Ha megérkeztél a helyszínre, regisztrálnod kell. (Keresd a regisztrációs pultot!)

Mikortól érvényes a jelentkezésem?

Jelentkezésed csak akkor érvényes, ha kitöltötted a jelentkezési lapot ÉS kifizetted a részvételi díjat. Kedvezményes jelentkezéshez határidőre el kell küldened a jelentkezési lapot ÉS határidőre meg kell érkeznie a részvételi díjnak hozzánk.

Határidőre elküldtem a jelentkezési lapomat, de a befizetéssel elcsúsztam. Jogosult vagyok-e a kedvezményre?

Nem. Kedvezmény igénybevételéhez az akció hatérideje előtt le kell adnod a jelentkezési lapod ÉS be kell érkeznie hozzánk a részvételi díjnak.

2021. augusztus 16-22.

A részvételhez REGISZTRÁLNOD és FIZETNED kell!
RegisztrálokFIZETEK

Hírlevél

Hamarosan találkozunk!

2021. augusztus 16-22.

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp

Scroll Up